Gezondheidscentrum Pampuslaan is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.


Regulier spreekuur
Een reguliere afspraak duurt 10 minuten. Bij meerdere klachten of wanneer u een gesprek wilt, verzoeken wij u dit aan de assistent te melden. Dan reserveren wij extra tijd voor u.


Spoed
De doktersassistent overlegt met u hoe ernstig de situatie is. Als dat inderdaad nodig blijkt wordt u zo snel mogelijk geholpen. De spoedlijn moet altijd bereikbaar zijn voor echte noodgevallen.

Het spoednummer tijdens openingstijden 08.00 – 17.00 uur: 020 – 398 73 30, keuzenummer 9

Vanaf 17.00 uur, ‘s nachts en in het weekend kunt u voor dringende problemen bellen met de Huisartsenpost Amsterdam: 088 – 003 06 00.

Als iedere seconde telt: 112


Telefonisch spreekuur
Voor korte medische vragen en het bespreken van uitslagen kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Als u ’s ochtends belt met de assistent, wordt u tussen 12.00 en 14.00 uur door de huisarts teruggebeld. Wij verzoeken u ervoor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u op dat tijdstip te bereiken bent.


Ochtend- en avondspreekuur
Deze spreekuren zijn specifiek bedoeld voor kleine ingrepen of niet-urgente klachten en gaan alleen op afspraak.

  • woensdag van 07.00 uur tot 08.00 uur: dokter Remijnse
  • maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Huisbezoek
Wanneer het door ernstige ziekte of handicap niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken.

Belt u dan tussen 8.00 – 10.00 uur voor het aanvragen van een visite.
De assistent beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


eConsult
Via ons online patiëntenportaal kunt u een vraag stellen aan onze huisartsen. Dit is enkel bedoeld voor vragen die niet spoedeisend zijn. Onder ‘online diensten’ kunt u lezen hoe u zich voor ons patiëntenportaal kunt aanmelden.