Wanneer het door ernstige ziekte of handicap niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken.

Belt u dan tussen 8.00 – 10.00 uur voor het aanvragen van een visite.
De assistent beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.