In ons gezondheidscentrum werken vier doktersassistenten:
Lijsbeth, Esra, Reyhan, Souad en Daniëla.

Wat doet de doktersassistent?
De doktersassistent staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

U kunt bij de doktersassistent terecht voor:

  • Afspraken voor (telefonisch) spreekuur huisarts
  • Afspraken voor spreekuren andere disciplines
  • Korte adviezen (bij veel voorkomende en minder ernstige klachten)
  • Huisbezoeken inplannen
  • Praktische vragen (inschrijving, verwijsbrieven, etc)
  • Herhaalreceptuur
  • Uitslagen bloed-, urine en rontgenonderzoek

Om zijn/haar taken goed uit te kunnen voeren, zal de assistent (bij het maken van de afspraak) soms aanvullende vragen aan u stellen of naar de aard van de klachten vragen. Dit heet triage. De assistent kan het spreekuur beter plannen als er inzicht is in het aantal klachten en de aard van de klacht. Indien u deze informatie liever niet geeft, kunt u dit doorgeven.

De doktersassistent heeft net als de huisarts geheimhoudingsplicht.