Onze pratijkondersteuner is Bernadette Aardenburg.

Wat doet een praktijkondersteuner?
Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie. Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is. U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren. Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek. De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of U voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is. U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

Eigen spreekuur
Praktijkondersteuners hebben eigen spreekuren voor o.a.

  • Diabetes mellitus
  • Astma/COPD (o.a. longfunctie-onderzoek)
  • Stoppen met roken
  • Ouderengeneeskunde
  • Cardiovasculaire spreekuur