Welzijn en maatschappelijke dienstverleningDynamo-1

Dynamo Team maatschappelijke dienstverlening IJburg
Dynamo is een welzijnsorganisatie met een breed aanbod aan hulp- en dienstverlening.


Buurtpunt IJburg

Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)

 • Hulp bij administratie en brieven
 • Informatie over financiële zaken
 • Hulp bij persoonlijke problemen
 • Informatie over buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk
 • Informatie rondom mantelzorg
 • Heeft u ideeën voor uw buurt? Wij helpen u met de uitwerking
 • Vragen over huren en wonen. Wijksteunpunt Wonen is aanwezig

Budgetpunt
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Buurtkamer, Ed Pelsterpark 8, Amsterdam

 • Inloop voor het sorteren van de eigen post en administratie
 • Informatie over financiële zaken
 • U kunt gebruik maken van een computer om ( eventueel met hulp) aanvragen te doen en wijzigingen aan instanties door te geven

Maatschappelijk werk
Het maatschappelijk werk biedt kortdurende hulp en advies bij financiële  problemen, opvoedproblemen, relatieproblemen, rouw, werk en werkeloosheid, scholing, ziekte, handicap, somberheid, omgaan met (overheid) instanties, discriminatie en racisme of problemen met buren, vrienden en familieleden.

Contact:
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Telefoon: 020–495 22 63
E-mail: aanmeldingenijburg@dynamo-amsterdam.nl

Een afspraak is gratis en zonder verwijzing.
 

Sociaal raadslieden
Sociaal raadslieden geven informatie en advies over wet- en regelgeving. U kunt bij ons terecht met vragen over:

 • Belastingzaken; inkomstenbelasting, gemeentebelasting en toeslagen
 • Sociale zekerheid; uitkeringen, pensioenen
 • Beslaglegging op uw inkomen
 • Voorzieningen; waar hebt u recht op?
 • Consumentenzaken; verzekeringen en andere geldzaken
 • Opstellen van bezwaarschriften en bemiddeling met instanties

Contact:
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Telefoon: 020-495 22 63
E-mail: aanmeldingenijburg@dynamo-amsterdam.nl

Mantelzorgondersteuning
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, buurman of vriend? Dan bent u mantelzorger. U kunt bij ons terecht voor bemiddeling bij respijtzorg, advies- en themabijeenkomsten.

Contact:
Pieter Zanen, tel: 020 4952277 of 0626897882
E-mail: pzanen@dynamo-amsterdam.nl

Bewonersondersteuning,  activiteiten en vrijwilligerswerk
Heeft u een goed idee voor de buurt, zoekt u een activiteit op IJburg, wilt u iets betekenen voor een ander of wilt u andere IJburgers ontmoeten? Dan neem eens contact op met onze participatiemedewerker.

Contact:
Moniek de Witte,  tel 0619916279
E-mail: mwitte@dynamo-amsterdam.nl

Buurtkamer IJburg

De buurtkamer is er voor bewoners die activiteiten voor de buurt willen organiseren of  willen deelnemen aan activiteiten zoals burenlunch, creatief atelier, koffieochtend, Nederlandse les, computerles, etc. En voor bewoners die informatie willen krijgen over vrijwilligerswerk, cursussen en activiteiten. Wilt u iets organiseren voor de buurt of meewerken als vrijwilliger aan activiteiten, dan kan dat in overleg.

Contact:
Locatie: Ed Pelsterpark 8, Amsterdam

Houlida Lahmaj, Tel:  020-4952277 of 06 – 26633548
E-mail: hlahmaj@dynamo-amsterdam.nl